Online Πρόσκληση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

1. Με το παρόν έγγραφο οι Εταιρείες «Demand Fairs and Media ΜΟΝ.ΕΠΕ» και «Hermad ΜΟΝ.ΙΚΕ» (εφεξής «οι Διοργανωτές», «οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας», «εμείς»), παρέχουν ενημέρωση στους επισκέπτες της εκδήλωσης Building Material Show (εφεξής «η Εκδήλωση») αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης (εφεξής «η Ενημέρωση»), οι Εταιρείες «Demand Fairs and Media ΜΟΝ.ΕΠΕ» και «Hermad ΜΟΝ.ΙΚΕ» αναφέρονται ως  «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» και οι επισκέπτες της Εκδήλωσης ως «Υποκείμενα των Δεδομένων» ή «Υποκείμενα»  κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 και 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή “GDPR”), αντιστοίχως.

B. Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) κωδικός επισκέπτη, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, πλήρης διεύθυνση, επαγγελματική ιδιότητα/θέση εργασίας, ειδικότερα ενδιαφέροντα σε σχέση με το αντικείμενο της Εκδήλωσης.

β) στοιχεία σύνδεσης (credentials) στο λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπο της Εκδήλωσης.

γ) ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, συμμετοχή σε εργαστήρια και παρουσιάσεις, ημερομηνία και ώρα συνάντησης με τον εκάστοτε εκθέτη (εφόσον η συνάντηση προγραμματιστεί μέσω του ιστοτόπου της Εκδήλωσης).

δ) προτιμήσεις/επιλογές στο πλαίσιο της ψηφοφορίας για τυχόν διαγωνισμούς στην Εκδήλωση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δε συλλέγονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Εκδήλωσης, θα γίνονται λήψεις φωτογραφιών και βίντεο, για λόγους παρουσίασης της Εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του Building Material Show και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Η είσοδος του φυσικού προσώπου στον χώρο της Εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής της, λαμβάνεται ως συγκατάθεση για την πιθανή αποτύπωσή του σε ληφθέν φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό.

Οι Διοργανωτές σεβόμενοι την ιδιωτικότητα των επισκεπτών τους δεν προτίθενται να δημοσιοποιήσουν αρχείο φωτογραφιών και βίντεο, μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση προσώπων. Προς το σκοπό αυτό, το φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό που θα δημοσιεύεται δε θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των επισκεπτών, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα εφαρμοστούν μέθοδοι θόλωσης.

Γ. Σκοπός συλλογής Προσωπικών δεδομένων και αντίστοιχη νομική βάση επεξεργασίας

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας επεξεργάζονται νομίμως τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των Υποκειμένων για τους κάτωθι σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς:

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

1. Εγγραφή επισκεπτών

Αρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

2. Προγραμματισμός συναντήσεων εκθετών – επισκεπτών μέσω του ιστοτόπου της Εκδήλωσης.

Αρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

3. Συμμετοχή επισκεπτών στα εργαστήρια (workshops) και τις ημερίδες της Εκδήλωσης.

Αρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

4.  Πληροφόρηση των επισκεπτών μέσω Ηλεκτρονικών Ενημερώσεων (“Newsletter”) για τα νέα της Εκδήλωσης.

Αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ: εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, συνιστάμενων στην προώθηση της Εκδήλωσης και, εν γένει, στη διασφάλιση της επιτυχημένης διοργάνωσής της.

5. Πληροφόρηση των επισκεπτών μέσω Ηλεκτρονικών Ενημερώσεων (“Newsletter”)  για λοιπές διοργανώσεις των Διοργανωτών σύμφωνα με την επαγγελματική ιδιότητα/τα ενδιαφέροντά τους.

Αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ: εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, συνιστάμενων στην προώθηση συναφών  προϊόντων τους και, εν γένει, στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών τους στόχων.

6. Επικοινωνία μεταξύ εκθετών και επισκεπτών της Εκδήλωσης, η οποία μπορεί να λάβει χώρα είτε απευθείας μέσω του Ιστοτόπου της Εκδήλωσης είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ηλεκτρονικών ενημερώσεων (Newsletter).  

Αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ: εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, συνιστάμενων στη δικτύωση των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της Εκδήλωσης.

Δ. Γνωστοποίηση ή/ και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους / εργαζομένους των Υπευθύνων Επεξεργασίας.

2. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων γνωστοποιούνται/διαβιβάζονται στις εξής κατηγορίες αποδεκτών:

α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες στρατηγικού σχεδιασμού/μάρκετινγκ, εταιρείες ανάπτυξης ιστοσελίδων, φωτογράφοι, συνεργεία βιντεοσκόπησης. Οι εν λόγω φορείς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των Διοργανωτών παρέχοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε οι επεξεργασίες που διενεργούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Στους εκθέτες είτε μέσω του ιστοτόπου της Εκδήλωσης είτε μέσω σκαναρίσματος του κωδικού επισκέπτη (υπό μορφή QR CODE), εφόσον αυτός (ο κωδικός) διατεθεί από τον ίδιο τον επισκέπτη απευθείας στον εκάστοτε εκθέτη.

Ε. Περίοδος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από τους Διοργανωτές υπηρεσίας που τα ίδια τα Υποκείμενα έχουν επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Εξαίρεση αποτελεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι την εναντίωσή του Υποκειμένου στη λήψη οποιασδήποτε ενημέρωσης από τους Διοργανωτές.

Στ. Δικαιώματα του Υποκειμένου

1. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης όλων ή οποιασδήποτε τυχόν χορηγηθείσας συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με υποβολή αίτησης στο e-mail dp@demand.com.gr.

 2. Σε περίπτωση που το Υποκείμενο των Δεδομένων  δεν λάβει απάντηση εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησής του για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων  – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).